Szigeti & Korán

Új kata szabályok 2018. január 1-től

2017.12.15.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerinti adózás szabályai három fő ponton módosulnak 2018. január 1-től.

1. Nem tekinthető főállásúnak a kisadózó, ha a tárgyhónap egészében közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. A módosítás érinti a nappali tagozaton tanuló kisadózók biztosítotti jogállását, mivel nem főállású kisadózóként nem minősülnek biztosítottnak. E jogállást érintő változás bejelentését követően a kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell megfizetni, az eddigi 50 ezer forint helyett.

 

2. A szociális hozzájárulási adó csökkentésével összefüggésben 2018. január 1-től 94 400 Ft-ra emelkedik a főállású kisadózók havi ellátási alapjának összege, a magasabb összegű (75 000 Ft) tételes adó megfizetése esetén pedig havonta 158 400 forint képezi az ellátások számításának alapját.

 

3. A törvény 2018. január 1-től egy újabb adózói kör, az ügyvédi irodák részére ad lehetőséget a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerinti adóalanyiság választására.