Szigeti & Korán

Új transzferár nyilvántartási kötelezettség

2017.11.21.

Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium transzferár nyilvántartási kötelezettségről szóló új rendelete, amely akár már a 2017. adóévhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettséghez kapcsolódóan is alkalmazható.

Az új rendelet lényegi változása, hogy a magyar transzferár nyilvántartási rendszer 2018-tól kötelezően kétszintűvé válik, mivel az új szabályozás értelmében a nyilvántartásnak a fődokumentumból és helyi dokumentumból kell állnia. Ezt még kiegészíti az országonkénti jelentéstételi kötelezettség, amit külön törvény szabályoz.

Az új előírások az eddiginél bővebb információk bemutatását várják el a nyilvántartásban, azon belül a vállalatcsoport struktúra bemutatása, az intercompany ellenőrzött ügyletek, valamint az összehasonlító elemzés területén is.

A fődokumentumban be kell mutatni a vállalatcsoport pénzügyi helyzetét, finanszírozását, beleértve a nem-kapcsolt hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat. A csoport immateriális javait illetően a fődokumentumnak tartalmaznia kell az immateriális javak fejlesztését, tulajdonlását és hasznosítását érintő átfogó stratégia bemutatását, beleértve a főbb K+F létesítmények és a menedzsment földrajzi elhelyezkedését.

A helyi dokumentumot is az eddiginél bővebb adattartalommal kell elkészíteni. A tranzakcióspecifikus adatok mélyebb, részletesebb taglalásán túl tartalmaznia kell például a menedzsment felépítésének bemutatását, szervezeti ábráját, azon személyek megnevezését, akiknek az ügyvezetés jelentést tesz, és azon országok megnevezését, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják.

Az új rendelet a helyi dokumentumban ellenőrzött ügyletenként várja el az információk bemutatását, de az összevonás szabályai továbbra is alkalmazhatóak.

Megmaradt az ún. alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások esetében alkalmazható egyszerűsített nyilvántartásvezetési kötelezettség, ugyanakkor az ügyletben alkalmazható haszonkulcs sáv a korábbi 3-10% helyett 3-7%-ra módosul.

Az adatbázis-kutatást háromévente, az összehasonlító ügyletek és vállalkozások pénzügyi adatait legalább adóévenként kell frissíteni.

 

Az új szabályok értelmezésével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.

 

                                    Szigeti Péter                                      Korán Andrea

                               +36 20 218 7539                                  +36 30 430 0626