Szigeti & Korán

Módosult a reklámadó szabályozása

 2017.05.29.

Az Európai Bizottság határozata alapján módosították a reklámadóról szóló törvényt, mellyel jelentős változások lépnek életbe mind a 2017. július 1-jét megelőző időszakra, mind az ettől kezdődő időszak adókötelezettségének vonatkozásában.

A reklámadó törvény új szabályozása szerint kizárólag a reklám - meghatározott csatornákon való - ellenszolgáltatás fejében történő közzététele minősül adókötelesnek, tehát a reklám saját célú közzététele nem keletkeztet reklámadó-kötelezettséget. Saját célú reklám alatt azt kell érteni, ha az adózó saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, megjelenésére vonatkozó reklámot tesz közzé.

Az új szabályok szerinti adóalap után az adómérték 2017. július 1-jétől 7,5 százalék, az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel 100 millió forintot meg nem haladó része pedig mentes az adó alól. E mentesség nyomán elért adóelőny csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely kapcsán figyelni kell az előírt korlátokra (max. 200.000 €/3 adóév, ágazati korlátozások)!

 

A 2017. július 1-jét megelőző időszakra az alábbiak szerint kell eljárni:

- a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott és megfizetett adó túlfizetésként fog jelentkezni az adószámlán, melynek visszatérítésére az adózók jogosultak (ennek lehetőségéről és feltételeiről a NAV értesíteni fogja az érintett adózókat)

- a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni

- a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszakra érvényes adómértéke 0 százalék

 

A 2017. július 1-től az adóév végéig (jellemzően 2017. december 31-ig) terjedő időszakra eső adóalap-részre pedig az új 7,5 %-os adómérték alkalmazandó.

A reklám közzétételének megrendelőire vonatkozó adókötelezettség körében nem történt változás.