Szigeti & Korán

A családi kedvezmény 2017-re vonatkozó változásai

2017.01.10.

2017-től tovább bővül a családi kedvezményre jogosultak köre, továbbá módosul az eltartottak körének meghatározása is. Szintén újdonság, hogy január elsejétől a szülőknek már nem szükséges bírói döntés arról, hogy a felváltva gondozott gyermek után 50-50 százalékban jogosultak legyenek a családi pótlékra.

Családi kedvezmény

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény, amelyet az arra jogosult az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. 2017-ben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi kedvezmény havonta és kedvezményezett eltartottanként

     > 66.670 Ft (adóba átszámítva: 10.000 Ft) egy eltartott,

     > 100.000 Ft (adóba átszámítva: 15.000 Ft) két eltartott,

     > 220.000 Ft (adóba átszámítva: 33.000 Ft) három vagy több eltartott

esetén.

 

Jogosultak köre

Az idei évtől kezdődően bővült a családi kedvezményre jogosultak köre. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermekre tekintettel a családi kedvezményt nemcsak a gyermek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül az egyikük, hanem a vele közös háztartásban élő, a gyermek szülőjének hozzátartozója is érvényesítheti.

Szintén módosul az eltartottak körének meghatározása. 2017. január 1-jétől az a gyermek is eltartott, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető akkor is, ha

   -  a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg,

   -  családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy

   -  a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.

Példa

A változás gyakorlati példával szemléltetve: egy családban négyen élnek - apa, anya, a nappali tagozatos egyetemista fiuk és az apa húga, aki rokkantsági járadékot kap. A rokkantsági járadékban részesülő személy után a testvére (az apa) veszi igénybe a családi kedvezményt. 2016-ban az apa nem vehette figyelembe eltartottként az egyetemista gyermekét, így az eltartottak száma egy fő volt. Az idei évtől azonban már az egyetemista is eltartottnak minősül, azaz a családban az eltartottak száma két fő. Erre tekintettel a rokkantsági járadékban részesülő személy után havi 100 ezer forint családi kedvezményt érvényesíthet az apa.

 

Felváltva gondozott gyermek

2017. január 1-től a szülőknek már nem szükséges bírói döntés arról, hogy a felváltva gondozott gyermek után 50-50 százalékban jogosultak legyenek a családi pótlékra (Cst. 9.§ (4) bekezdés). Ezentúl elegendő egy közös nyilatkozat benyújtása arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését saját háztartásaikban felváltva biztosítják. Amennyiben a nyilatkozat alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, akkor a családi kedvezményt is az "50 százalékos szabály" alapján érvényesíthetik (Szja tv. 29/B.§ (1e) bekezdés).

 

Adóelőleg-nyilatkozat

Az adóelőleg-nyilatkozattal kapcsolatban több változás is hatályba lépett 2017. január elsejétől. A 2017. évi adóelőleg-nyilatkozaton kötelező feltüntetni - a magzat kivételével - a kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelét. Ennek hiányában a kifizető a családi kedvezményt nem veheti figyelembe! FONTOS, hogy már a 2016. évi bevallás benyújtásakor is feltétele a kedvezmény igénybe érvényesítésének, hogy a bevallás tartalmazza az eltartottak adóazonosító jelét! A jogosultnak nem szükséges új nyilatkozatot adnia a gyermek megszületését követően, ha már a magzatra tekintettel kedvezményt érvényesített.

További fontos változás, hogy a házastárs munkáltatójának nem kell írásban tudomásul vennie az adóelőleg-nyilatkozatban foglaltakat.